Krby Kohút

Krby a piecky pre nezameniteľnú atmosféru vášho bývania.

Od prvého kontaktu k prvému zakúreniu

OBCHODNO-REALIZAČNÝ PROCES

1. Včasné plánovanie. Spotrebiče na tuhé palivo potrebujú správne nadimenzovaný externý prívod vzduchu, podklad a odvod spalín (komín) v závislosti od typu inštalovaného diela. Prívod vzduchu sa na väčšine stavieb realizuje bezprostredne po dokončení hrubej stavby, pred zateplením podláh a vyliatím poterov. Je tiež múdre vedieť vopred ako s komínom. Zanedbanie včasného odborného plánovania môže neskôr znamenať komplikácie, ktoré sa negatívne prejavia na obstarávacích nákladoch, estetike, či funkčnosti zariadenia. V najhoršom prípade nie je vylúčené, že predstavy zákazníka nebudú realizovateľné.
2. Dohodnite si s nami  plánovanie.  Prídeme sa pozrieť na miesto stavby, resp. oboznámime sa s projektovou dokumentáciou budúcej stavby. Vypočujeme si Vaše predstavy a očakávania.
3. Navrhneme Vám riešenie,  ktoré zohľadní Vaše potreby a preferencie. Vypracujeme Vám nezáväznú cenovú ponuku a 3D vizualizáciu.

4. Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s Krby Kohút, uzatvoríme objednávku, resp. zmluvu o dielo,  s konkrétnou špecifikáciou a uhradíte zálohovú faktúru v dohodnutej výške.

5. Následne budú zabezpečené všetky potrebné komponenty  k realizácií podľa Vašich požiadaviek (vložka, komínové napojenie, stavebný materiál). Keďže možností je veľa a každé dielo je svojim vlastným príbehom, táto fáza vyžaduje štandardne 2-3 týždne. (Pri stavbách používame len materiály od nami overených certifikovaných dodávateľov.) Počas tejto doby prebehnú prípravné práce na stavbe.
6.  Keď je všetko pripravené, materiál doručený na miesto stavby, budete vyzvaní k úhrade druhej splátky a my začneme stavať.  Čas potrebný na výstavbu je závislý od komplikovanosti diela. Môže to byť 1-3 dni (v prípade jednoduchších inštalácii) alebo aj niekoľko týždňov (v prípade rozsiahlych diel).
7. Po úspešnom dokončení stavebných prác,  zákazník uhrádza poslednú splátku. Spotrebič bude vo vašej prítomnosti odskúšaný. Vysvetlíme vám ako ho používať. Dostanete od nás odovzdávací protokol a príslušnú dokumentáciu. Týmto krokom sa dielo stáva vašim majetkom a je pripravené k užívaniu. Začína plynúť záručná doba.

K úplnosti je potrebné získať ešte revíznu správu od kominára. To je už v réžií majiteľa.

Prejsť na začiatok