Krby Kohút

Krby a piecky pre nezameniteľnú atmosféru vášho bývania.

Ekológia

„Strašne dymí!“  Áno, mnohé spotrebiče na tuhé palivo nepríjemne znečisťujú ovzdušie. Obyčajne nie je ťažké nájsť za týmto javom niektorú z príčin – starý, alebo nekvalitný spotrebič, používanie nevhodného paliva, nesprávnu obsluhu alebo zle nadimenzované dielo.
Analýza produkcie emisií CO2 a nákladov na vykurovanie vzorového dvojpodlažného nízkoenergetického rodinného domu s úžitkovou plochou 154 m2 preukazuje, že teplo z dreva je z pohľadu životnému prostredia viac než vhodnou alternatívou.

Pozn.:Primárna energia zahŕňa prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby, energiu potrebnú na vykrytie strát z dôvody účinnosti zariadenia na jej výrobu ako i strát na rozvodoch a transformácii. Inými slovami primárna energia je množstvo energie potrebnej na to, aby „teplo“ prišlo až k nám. Rovnako množstvo emisií CO2 vyjadruje produkciu CO2 v celom procese výroby energie.
Zdroj: Teplo z dreva je obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne. Projekt J&R Inspire v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene, http://bit.ly/35bPBaW

 

Ďalšie informácie o vplyvoch krbov a pecí na životné prostredie a kvalitu ovzdušia, môžete nájsť na tejto lokalite:
https://www.inspire.sk/krb-a-kachlova-pec/?page=&perpage=4

Prejsť na začiatok